Rabu, Disember 31, 2014

Zikir Qalbi...Asas Amalan Perawat RITEQ...

Assalamualaikum wbt....   Segala puji-pujian hanya layak untuk ALLAH SWT Tuhan semesta alam, dan Nabi Muhammad utusan Allah penyampai risalah petunjuk dan penyuluh bagi seluruh umat... Selawat dan salam ke atas Penghulu kita tercinta Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga baginda dan para sahabat…. 
Zikir Qalbi "Allah Hu",..ianya merupakan salah satu daripada beberapa amalan wajib di dalam pengajian RITEQ di tahap 1.

Mengapa perlu Zikir Qalbi "Allah Hu"..???

Khamis, Disember 04, 2014

Ditindih Hantu Keropok....

Assalamualaikum wbt....   Segala puji-pujian hanya layak untuk ALLAH SWT Tuhan semesta alam, dan Nabi Muhammad utusan Allah penyampai risalah petunjuk dan penyuluh bagi seluruh umat... Selawat dan salam ke atas Penghulu kita tercinta Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga baginda dan para sahabat…. 


Agak lucu juga tajuk post saya kali ini, tapi itu sekadar ingin menggambarkan kejadian yang telah berlaku....Tapi tak perlulah kita percaya atau taksub pada hantu ni ya....Anggap saja cerita ini sekadar hiburan di malam hari, hehehe....

Isnin, Disember 01, 2014

Tampalan yang sunat...Penyempurnaan yang fardu....

Assalamualaikum wbt....   Segala puji-pujian hanya layak untuk ALLAH SWT Tuhan semesta alam, dan Nabi Muhammad utusan Allah penyampai risalah petunjuk dan penyuluh bagi seluruh umat... Selawat dan salam ke atas Penghulu kita tercinta Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga baginda dan para sahabat…. "Sesungguhnya amalan seseorang yang paling awal dihisab pada hari Qiamat adalah shalatnya. Jika ianya sempurna, maka diberilah ganjaran yang sempurna. Namun jika ada kekurangan, maka Allah berfirman (kepada para malaikatNya): "Kamu lihatlah samada baginya shalat sunnat yang boleh dijadikan sebagai penyempurna baginya apa yang dicuaikannya dalam shalat fardhunya". Kemudian dihisabkanlah sekalian amalan lain menurut cara yang sedemikian." Begitulah mafhum pengertian sabdaan junjungan kita, Nabi Muhammad SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Imam an-Nasai rahimahullah.

Maka kita ketahui bahawa amalan-amalan nafilah atau sunnat itu faedahnya, antara lain, adalah untuk menambal atau menampal atau menjabar atau menampung kekurangan yang berlaku dalam amalan-amalan yang difardhukan. Namun jangan diertikan bahawa amalan sunnat itu boleh "menggantikan" amalan fardhu. Tidak sama sekali tidak bisa begitu. Fungsinya hanya sebagai penyempurna atau penampung atau penambal dan bukannya pengganti. Ya amalan fardhunya wujud, namun sobek, maka ditambal oleh amalan sunnatnya. Jika yang hendak ditampal ngak wujud, langsung apa yang mahu ditampal ..... angin...???

Menurut Imam asy-Syafi`i RA, kekurangan pada amalan fardhu yang boleh dijabar oleh amalan sunnat adalah kekurangan yang berlaku secara tidak disengajakan atau tanpa disedari. Manakala kekurangan yang dilakukan dengan sengaja dan sedar, maka ianya tidak dapat ditampung oleh amalan sunnat walaupun amalan sunnat tersebut banyak. Maka kekallah kekurangan yang disengajakan tersebut pada amalan fardhunya tadi. Oleh itu, apabila melaksanakan sesuatu amalan fardhu, maka lakukanlah dengan sebaik dan sesempurna yang boleh. Jangan bersikap sambil lewa dengan anggapan yang kurang nanti boleh ditampung dengan amalan sunnat. Lebih malang lagi apabila ada yang dengan sengaja meninggalkan amalan fardhu kerana beranggapan ya nanti ianya boleh ditambal dengan amalan sunnat.... Allahu ... Allah.

Makanya perhatikan penjelasan Imam kita yang mulia, Imam al-Muthalibi al-Quraisyi Muhammad bin Idris asy-Syafi`i RA, alim Quraisy yang ilmunya meliputi serata muka bumi. Penjelasan ini ese petik daripada karya seorang lagi ulama besar yang menjadi sandarannya para ulama dan awam, Syaikhul Azhar, Syaikhul Islam Ibrahim al-Bajuri rahimahullah, iaitu dalam hasyiah beliau atas Qashidah al-Burdah, pada halaman 18 beliau menulis sebagai berikut:-

"......Dan telah masyhur diketahui umum, bahawa amalan-amalan nafilah itu boleh menampung / menambal apa yang kurang dalam amalan-amalan fardhu. Tetapi Imam al-Qurthubi telah menukil dalam kitabnya "at-Tadzkirah" penjelasan daripada Imam asy-Syafi`i bahawa yang sedemikian itu adalah bagi kekurangan yang berlaku pada amalan fardhu akibat lupa atau tidak sengaja. Adapun kekurangan yang dilakukan dengan sengaja tidaklah dapat ditambal dengan amalan sunnat walau ianya amat banyak....."

 Mudah-mudahan Allah menjadikan kita sekalian orang yang istiqamah mendirikan segala amalan yang difardhukanNya atas kita dengan sempurna lagi diterima, di samping istiqamah melaksanakan sebanyak mungkin amalan - amalan sunnat yang diredhaiNya. Juga mohon dijauhkan daripada tergolong dalam golongan yang mencuaikan amalan fardhu mereka, juga daripada tergolong dalam kalangan yang mengutamakan perkara sunnat tetapi mengabaikan tuntutan yang fardhu ..... mohon dijauhkan Tuhan yang Maha Agung.

Sabtu, November 22, 2014

Kenali Profil Syaikh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari...

Syaikh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari
(Pengasuh Pesantren Az-Zayn Al-Makki Al-’Ali Littafaqquh Fiddin)
Karena begitu banyaknya mahasiswa Al-Azhar yang belajar kepadanya, ia pun kemudian digelari Al-Azhar Ats-Tsani, “Al-Azhar Kedua”. Gelar itu merupakan ungkapan tulus dari para mahasiswa Universitas Al-Azhar sebagai penghormatan atas keluasan dan kedalaman ilmunya.
Saat menerangkan beberapa kata sapaan, Syaikh Ibrahim Al-Bajuri dalam kitab Hasyiyah-nya menjelaskan, “syaikh” sebagai kata bermakna orang tua yang berumur empat puluh tahun lebih. Namun demikian, jangan dulu heran bila orang banyak telah menyebut tokoh kita ini dengan sebutan “syaikh” sejak muda sekali, bahkan sebelum berusia empat puluh tahun.
Apa pasal? Yang dikatakan orang banyak itu selaras belaka dengan apa yang disebutkan dalam sebuah maqalah, al-‘alimu syaikhun wa in kana shaghiran, wal-jahilu shaghirun wa in kana syaikhan – seorang yang alim adalah seorang “syaikh” sekalipun masih kecil/muda usia, dan seorang yang bodoh tetap sebagai seorang yang kecil sekalipun ia seorang syaikh (tua usianya). Tak mengherankan, tatkala sebuah penerbit di Mesir hendak mencetak ulang dan menerbitkan kitab manaqib Imam Syafi’i yang terbilang sangat lengkap, karya Ath-Thabari, Syaikh Nuruddin-lah yang didaulat untuk menyampaikan pengantar dalam kitab tersebut. Padahal, saat itu usianya masih berkepala tiga.

Hijrah ke Kota Suci
Ulama yang pada tahun 2010 ini genap berusia setengah abad ini lahir di Banjar, Kalimantan Selatan, pada 1 September 1960. Ia anak ketiga dari tujuh bersaudara. Pada mulanya ia belajar Al-Quran kepada neneknya, bibinya, dan kakaknya yang sulung. Tahun 1974, ia sekeluarga hijrah ke Makkah. Di kota suci ini ia meneruskan pendidikannya di Madrasah Shaulatiyah. Saat lulus di tahun 1982, ia mendapatkan nilai yang sangat memuaskan. Di samping belajar secara formal, ia juga menyempatkan diri mengikuti majelis pengajian yang bersifat non-formal di Masjidil Haram dan di kediaman para guru, terutama Al-Faqih Ad-Darrakah Syaikh Ismail Utsman Az-Zayn Al-Yamani. Syaikh Ismail Az-Zayn adalah seorang ulama yang dikenal luas kefaqihannya. Sebagai seorang guru, Syaikh Ismail tak pernah jemu untuk bersama-sama berkumpul dengan sekian banyak anak muridnya.
Syaikh Nuruddin banyak menimba ilmu dari Syaikh Ismail. Ia amat akrab dengan gurunya yang satu ini, selalu melazimi majelis-majelisnya, dalam maupun luar kota Makkah, dan sering pula bersama-sama dengan gurunya itu pada banyak kesempatan, misalnya untuk menziarahi makam Rasulullah SAW di kota Madinah. Syaikh Nuruddin senantiasa berhubungan dengan gurunya ini hingga sang guru wafat, pada 20 Dzulhijjah 1414, selepas shalat Subuh di Masjidil Haram.
Saat berziarah bersama Syaikh Ismail Az-Zayn, yang disebut-sebut sebagai guru yang amat mewarnai corak pemikirannya itu, biasanya ia mulai berangkat dari Makkah setelah shalat Subuh berjama’ah di Masjidil Haram pada hari Kamis dan kembali pulang ke Makkah seusai shalat Jum’at keesokan harinya. Selain menghadiri majelis-majelis Syaikh Ismail, ia sering pula menemani gurunya itu pada berbagai kesempatan dakwah. Ia meluangkan banyak waktunya untuk berkhidmat kepada Syaikh Ismail. Karena kedekatan dan khidmatnya kepada sang guru, ia pun kemudian dapat mendekati para ulama lainnya dan menimba ilmu dari mereka semua. Di antara mereka, sebut saja, Syaikhul ‘Ulama Sayyid Hasan Masysyath, yang juga sering bersama-sama dengan Syaikh Ismail Az-Zayn, yang wafatnya tepat di Hari Raya ‘Idul Fithri 1399 H. Selain itu juga kepada Syaikhul Hadits wa Musniduddunya Syaikh Yasin Al-Fadani. Kepadanya, Syaikh Nurudiin mengambil banyak riwayat dan ijazah, terutama riwayat hadits musalsal (hadits yang periwayatannya terus bersambung dari yang mengijazahkan riwayat sampai Rasulullah SAW) dan juga sanad berbagai kitab, termasuk kitab-kitab sanad yang ditulis Syaikh Yasin sendiri. Syaikh Yasin wafat pada malam Jum’at 28 Dzulqa’dah 1410 H dan dimakamkan di Pemakaman Ma’la, Makkah.
Selain Sayyid Hasan Masysyath dan Syaikh Yasin Al-Fadani, banyak lagi ulama-ulama besar yang ia datangi untuk menimba ilmu, seperti Syaikh Abdullah Sa’id Al-Lahji, Syaikh Abdul Karim Banjar, Syaikh Suhaili Al Anfenani, Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Syaikh Sa’id Al-Bakistani, Syaikh Zakaria Bila. Semasa tinggal di kota Makkah itu, ia telah sering mengajar para pelajar asal Indonesia. Di antara kitab-kitab yang diajarkannya pada masa itu adalah Qatrunnada, Fathul Mu’in, ‘Umdatus Salik, Bidayatul Hidayah.

Al-Azhar Ats-Tsani
Tahun 1983, selepas dari Shaulatiyah, Makkah, Syaikh Nuruddin melanjutkan pelajarannya ke Universitas Al-Azhar, Kairo, dan masuk Fakultas Syari’ah sampai mendapat gelar sarjana muda. Kemudian, pada tahun 1990 ia meneruskan pendidikannya di Ma’had ‘Ali li Ad-Dirasat Al-Islamiyah di Zamalik, masih di Kairo, Mesir, hingga memperoleh gelar di tingkat dirasat ‘ulya, atau sarjana penuh perguruan tinggi. Sebagaimana sewaktu di Makkah, perburuan ilmunya kepada para ulama setempat terus berlanjut. Selama di Mesir, ia selalu memanfaatkan waktunya untuk menimba ilmu dari para ulama besar yang menetap di sana atau yang sempat berkunjung beberapa lama di Mesir. Di antara para ulama yang menjadi guru-gurunya saat ia tinggal di Mesir adalah Syaikh Hasanain Muhammad Makhluf (mantan mufti Mesir), Syaikh Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi (pakar hadits), Syaikh Muntashir Al-Kattani Al-Maghribi (ulama besar asal Maroko), Syaikh Mutawalli Asy-Sya’rawi (ulama besar Mesir yang amat berpengaruh), Syaikh Ali Jadul Haq (mantan syaikhul Azhar), Syaikh Muhammad Al-Ghazali (dai, pemikir, ulama kontemporer, dan tokoh pergerakan di Mesir). Masih banyak lagi guru-gurunya yang lain, yang kesemuanya adalah tokoh-tokoh ulama puncak di negeri tempat mereka menetap.
Usai menamatkan pendidikan formalnya, ia semakin memfokuskan diri dalam mencurahkan ilmunya kepada ratusan pelajar Asia, khususnya Malaysia, Indonesia, Singapura, dan Thailand, yang tengah menimba ilmu di Universitas Al-Azhar. Majelis kajian yang ia asuh di sana sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1987, namanya Majlis Al-Banjari Littafaqquh Fiddin. Majelis itu dibuka di asrama pelajar Johor, asrama pelajar Pulau Pinang, dewan rumah Kedah, dewan rumah Kelantan, serta di Masjid Jami’ Al-Fath di sebuah kawasan bernama Madinah Nashr. Saat itu, karena begitu banyaknya mahasiswa Al-Azhar yang belajar kepadanya, ia pun kemudian digelari Al-Azhar Ats-Tsani, “Al-Azhar Kedua”. Gelar itu merupakan ungkapan tulus dari para mahasiswa Universitas Al-Azhar sebagai penghormatan atas keluasan dan kedalaman ilmunya.
Di samping mengajar, saat itu ia sudah mulai aktif menulis buku-buku agama berbahasa Arab dan Melayu. Sebagian kitab karyanya yang berbahasa Arab, saat ini sudah tersebar luas di Timur Tengah dan di sebagian negara Asia.

Sanad yang Bersambung
Di antara keistimewaan Syaikh Nuruddin, ia mewarisi metodologi pengajian yang berdasarkan ketersambungan sanad atau mata rantai keilmuan. Misalnya, dalam mempelajari hadits, hadits yang ia pelajari sampai silsilah periwayatannya hingga kepada Rasulullah SAW. Demikian pula saat ia mempelajari kitab-kitabnya para ulama, riwayat pembacaan kitab-kitab tersebut sampai silsilahnya kepada pengarang asal kitab, seperti Imam Syafi’i, Imam Suyuthi, Imam Nawawi, dan lain-lain. Di sinilah tampak kemurnian dan keberkahan ilmu yang berpindah dari generasi ke generasi.
Untuk mencapai prestasi keilmuan seperti itu, tentu dibutuhkan kesabaran yang luar biasa. Wajar saja memang bagi orang yang bersungguh-sungguh dalam mencapainya, “Ini terkait dengan masalah tradisi para ulama salaf ketika hendak memberi syarah terhadap sebuah hadits. Kita harus tahu siapa orang yang mensyarah hadits, atau hasyiyah (catatan kaki). Sebab banyak orang bisa memahami (arti harfiah) sebuah hadits tapi tidak bisa mengungkapkan dan tidak tepat memaknainya.
Inilah min fawaidi at-talaqqi, sebagian manfaat ber-talaqqi (berada di bawah bimbingan langsung seorang syaikh), supaya kita memaknai hadits itu secara tepat. Walau tidak dijamin seratus persen, insya Allah, dengan bertalaqqi pemahaman kita tidak akan lepas dari maksud dan tujuan penulis. Jadi bisa kita katakan al-haqiqah ala ma’na shahih (pengertian sebenarnya dengan makna yang benar),” kata Syaikh Nuruddin sekali waktu saat mengomentari pentingnya masalah sanad dalam ilmu.

Mencetak Tunas Ulama
Tahun 1998 ia dipercaya mengajar di Ma’had Tarbiyah Islamiyah (MTI), Derang, Kedah, yang didirikan almarhum Ustadz Niamat bin Yusuf pada tahun 1980. Di Kedah, kehadirannya bagaikan hujan yang menyuburkan bumi yang telah lama kehausan akan siramannya. Ia pun kemudian menetap di MTI Derang hingga tahun 2002. Di sana ia menjadi tenaga pengajar utama dan tokoh ulama muda yang disegani. Selain mengajar di MTI, ia juga aktif mengadakan majelis-majelis ilmu dan ceramah bulanan atau mingguan di masjid-masjid, sekolah-sekolah, perayaan-perayaan keagamaan, bahkan dakwahnya telah bergema di hotel-hotel, lingkungan pejabat kerajaan (Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan, dan Terangganu).
Setiap kali majelisnya digelar, pesertanya terus bertambah. Mereka adalah para penimba ilmu yang berhasrat menimba ilmu atau menerima siraman ruhani darinya. Setelah empat tahun menabur bakti di bumi Kedah, ia pulang ke tempat asal kelahirannya, Kalimantan Selatan. Pada tahun 2004, ia pun mendirikan Pesantren Az-Zayn Al-Makki Al-’Ali Littafaqquh Fiddin di daerah Ciampea, Bogor, Jawa Barat. Kata “Az-Zayn Al-Makki” pada nama pesantrennya merupakan nisbah kepada gurunya, Syaikh Ismail Utsman Az-Zayn Al-Makki, guru besarnya sewaktu ia menetap di kota Makkah. Di sinilah kini ia menetap dan mencetak tunas-tunas muda penerus perjuangan para ulama pewaris Nabi.
Sungguh beruntung negeri ini memiliki seorang ulama seperti Syaikh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari ini. Ia adalah gambaran sosok ulama yang istiqamah pada setiap apa yang dikerjakannya. Semangatnya luar biasa, tegas dalam prinsip, berdisiplin tinggi, berwibawa, dan selalu bersemangat dalam menyampaikan ilmu. Keistimewaan pribadinya juga tergambar dari rona wajahnya yang selalu berbinar ceria. Tak tampak ada rasa letih di wajahnya, meski kini waktu demi waktu ia habiskan untuk mengajar di banyak tempat, baik di pesantrennya sendiri maupun majelis-majelis rutin yang ia bina lainnya. Melihat jadwal mengajarnya saja, dalam dan luar negeri, tak sanggup rasanya seseorang terus berada bersamanya.
Tindak-tanduknya menunjukkan pribadi yang terpelihara oleh nilai-nilai adab yang mulia. Murid-muridnya pun memandangnya bukan hanya sebagai guru yang mencurahkan ilmu kepada mereka, tapi juga menuntun mereka dalam kemuliaan adab saat belajar. Dalam hal ini, Syaikh Nuruddin berpesan kepada mereka, “Akhlaq juga harus besar sebagaimana besarnya kitab-kitab yang kita pelajari. Dan beramallah, jangan sampai belajar di kelas tafaqquh (paham syari’at agama) tapi tak berminat untuk beramal.”
Ulama agung yang dimiliki Nusantara sekarang. Beliau juga penyusus kitab Fatawa Ismail Zayn yang berjudul Qurrat al-Ayn yang sering digunakan pondok-pondok di Jawa dalam Bahtsul Masail. Beliau jugalah yang sudah mengarang beberapa kitab penting berbahasa Arab yang memiliki manfaat yang banyak. Bukan mudah untuk ulama Nusantara mencapai derajat beliau. Ketika beliau ziarah Morocco, beberapa ulama Morocco menyaksikan kesalihan beliau, dan kealiman beliau. Jangan sebut status beliau di Mesir dan Nusantara sendiri, tentu tidak mudah ustaz-ustaz di tanah air untuk mencapai derajat beliau.
Perbezaan pendapat itu biasa, khilaf itu biasa. Tapi tidak sedikit pun khilaf itu menurunkan derajat beliau atau lainnya. Akan tetapi, sebuah tindakan tidak ilmiah, menghalang kerja dakwah terhadap permata Nusantara, harus kita jauhi. Ia bukanlah adab yang baik terhadap seorang ulama yang dihormati banyak. Apatah lagi beliau juga kadang dijadikan tempat rujuk oleh banyak Asatizah dan para Da'ie di Nusantara, juga sebagai sosok tokoh Nusantara oleh banyak ulama di Tanah Arab. Semoga Allah segera membangunkan kami dari mimpi buruk ini.
Di samping mengajar, sampai sekarang ia juga terus aktif membuahkan karya, baik mengarang maupun men-tahqiq (menelaah) kitab. Karyanya telah mencapai lebih dari 100 buku. Beberapa karyanya kini banyak dijadikan rujukan di beberapa perguruan tinggi, termasuk kitabnya, Qawa’id Fiqhiyyah, yang kini digunakan sebagai salah satu rujukan di Fakultas Syariah, di beberapa universitas di Malaysia. Begitu pula kaset-kaset, CD-CD MP3, VCD ceramah-ceramah dari majelisnya, risalah-risalah singkatnya. Hebatnya lagi, semua keuntungan hasil penjualan tidak diambil olehnya, tapi untuk kemanfaatan anak-anak muridnya saja.

Antara guru-gurunya ketika belajar di Mekah dan Mesir adalah adalah:-
asy-Syaikh al-‘Allamah Hasan al-Masyath رحمه الله
asy-Syaikh al-‘Allamah Muhammad Yasin al-Fadani رحمه الله,
asy-Syaikh al-‘Allamah Ismail Utsman Zain al-Yamani al-Makki رحمه الله,
asy-Syaikh ‘Abdullah Said al-Lahji رحمه الله,
asy-Syaikh al 'Alaamah al-Jalil as-Sayyid 'Amos رحمه الله
asy-Syaikh al-‘Allamah Muhammad ‘Iwadh al-Yamani رحمه الله
asy-Syaikh Zakaria Bila al-Indonesia رحمه الله
asy-Syaikh Muhammad Syibli al-Banjari رحمه الله
asy-Syaikh Karim al-Banjari رحمه الله
asy-Syaikh ‘Abdul Karim al-Bukhari رحمه الله
asy-‘Adnan al-Afnani رحمه الله
asy-Syaikh Saifurrahman رحمه الله
asy-Syaikh Sahili al-Anfanani رحمه الله
asy-Syaikh Said al-Bakistani رحمه الله
asy-Syaikh al-‘Allamah al-Muhaddits al-Kabir Muhammad Zakaria al-Kandahlawi رحمه الله
asy-Syaikh al-Jalil al-Habib ‘Abdul Qadir as-Saggaf حفظه الله
asy-Syaikh Muhammad Muntashir al-Katani al-Maghribi رحمه الله
asy-Syaikh al-‘Allamah al-Muhaddits al-Habib as-Sayyid Muhammad ‘Alawi al-Maliki رحمه الله
asy-Syaikh al-‘allamah Muhammad Makki al-Hind رحمه الله
asy-Syaikh Muhammad Makhluf رحمه الله
asy-Syaikh al-‘allamah ‘Abdullah bin Hamid رحمه الله
asy-Syaikh al-‘Allamah al-Kabir Muhammad Mutawalli asy-Sya’rawi رحمه الله
asy-Syaikh al-Imam al-Akbar ‘ali Jadul Haq رحمه الله
asy-Syaikh Muhammad Zaki Ibrahim رحمه الله
al-Ustaz ad-Doktor asy-Syaikh Muhammad Tayyib an-Najjar رحمه الله
asy-Syaikh al-Jalil ar-Rabbani Muhammad ‘Abdul Wahid رحمه الله
asy-Syaikh al-‘allamah al-Kabir Abul Hasan ‘Ali an-Nadwi رحمه الله
asy-Syaikh al-‘Allamah al-Faqih ‘atiyyah Saqr رحمه الله
asy-Syaikh al-‘Allamah Hussin رحمه الله
asy-Syaikh ‘Abdul Hafidz al-Hind رحمه الله
al-Ustadz ad-Doktor Ahmad umar Hasyim حفظه الله,
al-Ustadz ad-Doktor ‘Abdusshobur Syahin
al-Ustadz ad-Doktor ‘Abdul Fattah asy-Syaikh,
al-Ustadz ad-Doktor Nashr Farid,
asy-Syaikh al-‘Arifbillah Yusuf Mahyuddin al-Hasani asy-Syadhuli ad-Darqawi حفظه الله dan ramai lagi.

Antara Kitab tulisan beliau:
الإحاطة بأهم مسئل الحيض والنفاس والاستحاضة
تساؤلات وشبهات وإباطيل حول معجزة الإسراء والمعراج والرد عليها
المختار من نوادر العرب وطرائفهم
آدب المصافحة
من هو المهدى المنتظر؟
المجال الإقتصاد في الإسلام
بيان مفتى جمهورية مصر العربية حول فوائد البنوك في ميزان أهل العلم
سفر المرأة (احكامه و آدابه)
الدرر البهية في إيضاح القواعد الفقهية
معلومات تهمك
أسماء الكتاب الفقهية لسادتنا الأئمة الشافعية
أحكام العدة في الإسلام
آراء العلماء حول قضية نقل الأعضاء
أدلة بحريم نقل الأعضاء الآدمية
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر في الكتاب والسنة
العبر ببعض معجزات خير البشر صلى الله عليه وسلم
محمد نور الدين مربو البنجاري المكي والأحاديث المسلسة
الجوهر الحسن من أحاديث سيدنا عثمان عفان رضي الله عنه
اسمى المطالب من بعض أحاديث سيدنا على بن أبي طالب رضي الله عنه 
مراقي الصعود من بعض أحاديث سيدنا عبدالله بن مسعود رضي الله عنه
إفادة العام والخاص من بعض أحاديث سيدنا عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما
الكواكب الدري من أحاديث سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
الكواكب الأغر ببعض أحاديث سيدنا عبدالله بن عمر رضي الله عنهما
زاد السلك من أحاديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه
الإقتباس من أحاديث سيدنا عبدالله بن عباس رضي الله عنهما
فيض الباري حول بعض أحاديث سيدنا أبي موسى الإشعري رضي الله عنه
الردة أسبابها وأحكامها
توفيق الباري لتوضيح وتكميل مسائل الإيضاح للامام النووي
مكانة العلم والعلماء وآداب طالب العلم
dan banyak lagi

Antara kitab yang beliau tahqiq dan ta’liq
رسالة المعاونة والمظاهرة والمؤازرة
قرة العين بفتاوى الشيخ إسماعيل عثمان زين
رفع الأستار عن دماء الحج والاعتمار
شروط الحج عن الغير
الحسن البصري
إقامة الحجة غلى أن الإكثار في التعبد ليس ببدعة
خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم
يستان العارفين
dan banyak lagi

Isnin, November 17, 2014

Amalan pesakit RITEQ untuk gangguan sihir...

Assalamualaikum wbt....   Segala puji-pujian hanya layak untuk ALLAH SWT Tuhan semesta alam, dan Nabi Muhammad utusan Allah penyampai risalah petunjuk dan penyuluh bagi seluruh umat... Selawat dan salam ke atas Penghulu kita tercinta Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga baginda dan para sahabat….
Amalan pesakit RITEQ untuk gangguan sihir...
Tiap lepas solat amalkan zikir ini 100x, Surah Al Furqon ayat 23.. 

Maknanya: "Kami jadikan segala amal perbuatan mereka bagaikan debu yang berterbangan".

Selesai baca 100x hembus dgn kuat ke kiri kanan, depan dan 

belakang, atas dan bawah.
Niatkan untuk menghancurkan seluruh hantaran/ kiriman sihir.

Baca juga Surah Toha ayat 69.

Maknanya: "Tidak menang tukang sihir itu dari arah manapun ia datang".
Lepas baca 100x, hembus dgn kuat ke arah tukang sihir 

(bayangkan tukang sihir di hadapan anda), atau tiupkan ke arah mana pun tak apa. 

yang penting niatkan segala kekuatan sihir mereka akan lemah dan kalah.
Moga bermanfaat.
(Dipetik dari FB Rawatan Islam Terapi Qolbu)

Selasa, Oktober 21, 2014

Isu Anjing " I WANT TO TOUCH A DOG" Dan Jawapannya Oleh Ilmuan Agama.

Assalamualaikum wbt....
 
Segala puji-pujian hanya layak untuk ALLAH SWT Tuhan semesta alam, dan Nabi Muhammad utusan Allah penyampai risalah petunjuk dan penyuluh bagi seluruh umat...
Selawat dan salam ke atas Penghulu kita tercinta Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga baginda dan para sahabat….


ISU ANJING LAGI ?
Kali ini, program 'I WANT TO TOUCH A DOG ' dibuat di Malaysia. 

Jawapan Bahagian Pengurusan Fatwa : KEDUDUKAN ANJING DALAM ISLAM SERTA HUKUM BERKAITANNYA :
http://www.e-fatwa.gov.my/sites/default/files/kedudukan_anjing_dan_hukum_berkaitannya.pdf

Sumber pendalilan anjing adalah najis mengikut Mazhab Asy Syafie sebagaimana dalam hadith : 

1. Apabila anjing menjilat mangkuk kamu, maka tumpahkanlah air yang di dalamnya dan basuhlah mangkuk itu 7 kali. (Hadith sahih riwayat Muslim)

2. Apabila menjilat anjing akan mangkukmu, maka basuhlah mangkuk itu 7 kali yang pertama dengan tanah (Hadith sahih riwayat Muslim)

3. Apabila anjing menjilat mangkukmu , maka basuhlah mangkuk itu 7 kali, yang paling akhir dengan tanah (Riwayat Muslim)

4. Apabila menjilat anjing akan mangkukmu, maka basuhlah mangkuk itu 7 kali, salah satunya dengan tanah (Hadith riwayat Muslim)

5. Kebersihan mangkuk kamu apabila dijilat anjing harus dicuci antaranya dengan tanah (Riwayat Muslim) 

6. Kalau anjing minum di mangkukmu maka cucilah mangkuk itu 7 kali (Hadith riwayat Imam Bukhari, lihat Fathul Bari jilid 1, halaman 286)

7. Dari Ibnu Mas'ud al Ansari beliau berkata : Bahawasanya Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam melarang menerima harga anjing, wang kerana zina dan upah tukang tenung. (hadith riwayat Imam Bukhari, lihat Fathul Bari jilid 5, halaman 331)

8. Dari Ibnu Abbas radiyallahu 'anhu : Melarang Nabi Muhammad sallaLlahu 'alaihi wasallam menerima harga anjing. Dan Nabi bersabda kalau datang orang meminta harga anjing maka penuhilah telpak tangannya dengan tanah (Hadith riwayat Abu Daud, lihat Fathul Bari jilid 5, halaman 331). 

9. Tidak masuk malaikat ke rumah yang ada di dalamnya anjing dan gambar (patung) (Riwayat Imam Bukhari dan Muslim)

10. Barangsiapa menyimpan anjing, terkecuali anjing pemburu atau pengembala, maka dikurangkan pahala amalannya dua kirat satu hari (Riwayat Imam BUkhari dan Muslim) 
Pandangan dalam Mazhab Asy Syafie mengenai kenajisan Anjing :

Imam Asy Syafie : 

Kitab al Umm - Kalau minum pada mangkuk itu anjing atau babi maka tidaklah bersih mangkuk itu kecuali kalau dibasuh 7 kali (Al Umm, juzu' 1, halaman 6)

Imam An Nawawi :

Dalam kitab Minhaj menerangkan : Najis itu ialah sekalian benda yang cair yang memabukkan, anjing, babi dan anak-anak yang lahir dari keduanya, bangkai (selain mayat manusia, ikan dan belalang), darah, nanah, muntah, tahu, kencing, mazi, wadi, mani (selain mani manusia) dan mani haiwan yang tidak dimakan. 

Imam Ramli :

Dalam kitab Nihayah : Dan yang najis juga anjing walaupun anjing yang sudah terdidik. (Nahayah, juzu' 1, halaman 218) 

Syeikh Yusuf Ardabili : 

Najis-najis itu ialah khamar, sekalian yang membuatkan mabuk, anjing babi dan anak yang terbit dari keduanya... (Al Anwar, juzu' 1, halmaan 6)

Imam Khatib Syarbaini : 

Dan yang najis juga adalah anjing, walaupun anjing terdidik, kerana hadith yang tersebut dalam kitab Muslim (Mughni, Juzu' 1, halaman 78)HUKUM MENJAUHI NAJIS

Wajib bagi seorang Muslim agar menjauhi najis dan menyentuhnya di setiap waktu dan keadaan sama ada di dalam solat atau di luar solat maka dalam hal ini segolongan ahli ilmu mengatakan memegang najis tanpa keperluan (yang diizinkan syarak seperti beristinjak) adalah diharamkan walaupun di luar solat iaitu secara sengaja. 

(Tuhfah al Muhtaj fi Syarh al Minhaj 1/481)

Disahkan hukum ini oleh Imam Nawawi, rafie dan kesemua muta'akhirin.Jawapan oleh Ustaz Engku Ahmad Fadzil :
https://www.facebook.com/epade?fref=ts

Memang ada khilaf dalam isu kenajisan anjing. Jumhur ulama berpendirian anjing najis pada keseluruhannya. Sebahagian ulama mengatakan najis pada liur jilatannya sahaja dan sebahagian mengatakan suci. Namun di dalam berfatwa ada beberapa adab dan panduan.

1) berfatwa mengikut mazhab masyarakat setempat. Di sini mazhabnya Syafie, maka yang awla mengikut mazhab Syafie iaitu anjing najis keseluruhannya (yang juga merupakan pandangan jumhur fuqaha)

2) mengambil jalan ihtiaath (cermat). Di dalam masalah ini yang cermat adalah berpegang dengan pandangan jumhur bahawa anjing najis keseluruhannya.

3) apabila telah jelas pendapat yang rajih (yang kuat) maka perlu berpegang kepada yang rajih kecuali atas keperluan yang mendesak. Di dalam masalah ini ramai ahli ilmu melihat pendapat jumhur sebagai yang rajih.

4) sekiranya tidak jelas mana yang rajih (kuat) sekalipun, kaedah mengatakan "keluar dari perkara khilaf digalakkan:

الخروج من الخلاف مستحب

Di dalam isu ini keluar daripada khilaf adalah dengan bertindak berasaskan pendapat yang mengatakan anjing itu najis keseluruhannya. 

Secara jujur apa yang saya perhatikan sekarang bukan strictly hukum feqah semata2. Ada pergerakan tersusun untuk menimbulkan keraguan ummat Islam terhadap agama mereka. Mereka mulakan dengan yang boleh makan cekak dahulu, bab sentuh anjing, mereka tahu ada khilaf tentang kenajisannya, yang penting akan timbul di dalam hati ummat Islam, ooo.. Yg aku pegang selama ni tak betul rupa2nya. Ntah2 banyak lagi yang tak betul dalam agama Islam selama ni. Padahal kalau khilaf sekalipun yang ahwath (lebih cermat) adalah meraikan pendapat yang mengatakan najis.

Lepas ni babi pula, Melayu tak geli babi makan daging je haram, pegang takpe, tulang, kulit semua ok, pastu arak, Melayu tak geli arak, dibawa pendapat yang mengatakan arak tu tak najis, yang haram kalau minum, kalau tak minum, mandi arak pun tak pa. Pastu couple, Melayu tak anti couple, sebab yang haram tu cuma zina, couple dilarang sebab sadd zari'ah je. Kalau memang tak nak berzina tak salah keluar bercouple dll. Depa pandai, sikit2 depa cungkil bagi terpelanting buang pegangan ummat Islam
نسأل الله العفو والعافيةJawapan Ustaz Ellyeen Amineen :

https://www.facebook.com/ellyeen.amineen/posts/835639296481441?fref=nf

Masih ada lagi yang tanya tentang kung kung kung...

Pegang anjing tak haram tp najis. Tapi bukan bermakna boleh suka suka nak pegang dan belai utk ditonton dibangga-banggakan.

Aurat ibu kepada anak lelakinya adalah pusat hingga lutut. Tapi bukan bermakna ibu boleh berlenggeng depan anaknya kat dalam rumah tanpa helai baju, tanpa coli.

Suami dihalalkan cium tubuh isterinya. Tapi bukan bermakna boleh dibuat di pentas keramaian.

Aurat lelaki dalam solat ialah pusat hingga lutut. Tapi bukan bermakna imam boleh ikat kain pelikat tanpa pakai baju.

Hidup bukan semata hukum boleh tak boleh, tp ada namanya maslahat, kaedah, adab, adat resam, mazhab amalan setempat, budaya, tatasusila, sensitiviti dan banyak lagi yg diambil hitung kira.Cadangan Ustaz Dr Nik Roskiman :

https://www.facebook.com/roskiman/posts/10205259934087451

Mari kita anjurkan "kempen Melayu takutkan Allah", atau "kempen dirikan solat" atau "kempen jauhi zina" yang jauh lebih manfaat yang mampu mendekatkan kita dengan Allah SWT.

Jangan salahkan orang awam terpengaruh dengan kempen "sentuh anjing". Yang duduk kempen jangan sensitif dengan anjing ini pun datangnya dari segelintir ustaz-ustaz kita juga yang tolak amalan bermazhab. Haru biru masyarakat dibuatnya oleh mereka yang kononnya menyeru jangan "taksub" mazhab.

Jawapan Dr Asmadi Mohamed Naim :

https://www.facebook.com/asmadi.mohamednaim/posts/741645282569865

Bermain Dengan Anjing: Kerana samak atau mahu meniru budaya Barat?
Jika tujuannya untuk mempelajari 'cara samak', ia adalah cara belajar yang termasuk dlm 'bid'ah makruhah' (bid'ah yang makruh) sebab tiada dalam sunnah mempelajari bersuci mesti dengan cara menyentuh najis. Justeru, kita tidak dengar para sahabat, para salaful ummah menyentuh-nyentuh najis manusia, anjing dan sebagainya untuk menunjukkan cara bersuci daripada najis. Kalau betul kerana mahu belajar samak, mungkin boleh ditanya kenapa tidak diletakkan 'babi dan najis manusia untuk disentuh?

Maksud Syarak apabila menjadikan ianya bernajis, bukan tujuan untuk disentuh-sentuh atau dimanjai (namun bukan juga untuk dizalimi). Jadi, mempromosi sikap memanjai anjing sebegini, bertentangan dengan maksud Syariat Islam.
Jika tujuannya ialah untuk meniru budaya barat yang menjadikan 'anjing-anjing manjaan' maka ia adalah "bid'ah muharramah" (bid'ah yang haram), kerana tasyabbuh dengan cara hidup barat. Gambar-gambar yang dipaparkan lebih menunjukkan masing-masing lebih ke arah menjadikan anjing sebagai binatang manjaan sebagaimana masyarakat barat.

Jika hendak mendidik sayang pada binatang-bintang, banyak cara yang boleh dibuat, antaranya menjadikan kucing sebagai "model", dan ianya bukan untuk ditendang dan dibuang.
Wallahu ta'ala a'lam.Jawapan Ustaz Kazim Elias :

https://www.facebook.com/ustazmohdkazim/posts/715449475170727

Salam sejahtera.. Kempen Saya Mahu Sentuh Anjing.. Hurmm satu kempen utk mmbuang stigma bg Org Muslim n khususnya org Melayu kononnya.. Siap bwk dalil kisah org masuk syurga krn bg minum kpd anjing lg.

Membela anjing utk jg kebun utk jg keselamatan rumah utk mengesan barang jenayah tidaklah dilarang malah harus didlm Islam. Tetapi nak dijadikan sbg binatang peliharaan spt kucing ayam dll tidaklah boleh dipndg ringan krn ianya melibatkan urusan ibadat seharian. Mana boleh saja2 bela, saja2 nak pegang.  Sebab apa nak pegang?  Isu apa? Nak jdkan anjing sbg apa?  Mula2 pegang pastu bela ,pastu masuk dlm rumah pastu?  Pastu?  Binatang mughalazah ini mcm babi jugalah mugahalazahnya,  lepas ni buat la kempen pulak pegang babi dgn melawat ke pasar babi lepas tu melarat ke makan babi pulak. Ini semua ada agenda halus utk meliberal n mempluralkan agama. 

Tidaklah salah pegang anjing, tp apa sebabnya sampai buat kempen? Nape x buat kempen ke masjid ke?  Kempen menerima hudud ke kempen menerima konsep Kalimah Allah yg sebenarnya ke..  Inilah jarum halus yg dicucuk kpd umat Islam agar menjadi fahaman liberal n plural..  Nnt akan ada yg kata knp ustaz bising isu anjing knp x bising isu memegang bukan mahram x bertudung dll, yg itu pun berkali2  dah saya tegur n nasihat tp dlm bab kempen anjing ni, ianya satu gerakan yg cukup halus utk menghalalkan sesuatu yg sudah diharamkan dan dimulakan dgn satu kempen secara kecil2an yg akhirnya akan merubah n menidakkan hukum dan itulah tujuan asalnya. Berhati2lah dgn kempen sebegini,  lepas kempen arak mai anjing pulak lepas ni apa pulak? Jgn lepas ni buat kempen babi pulak dgn alasan bahawa babi skrg dah bersih dah diternak dlm aircond dah mengamalkan tahap kebersihan mematuhi piawaian antarabngsa. Halusnya kempen anjing ini namun sayang ada segelintir umat Islam yg tidak cukup halus matahatinya utk meneliti....

Wallahua'lam bissowab

Dipetik sepenunhya dari http://jomfaham.blogspot.com/2014/10/isu-anjing-i-want-to-touch-dog-dan.html

RITEQ Sandakan....adalah perkongsian secebis dari kisah hidupku, pendapat peribadiku, dan secubit pengalaman dari kisah-kisah rawatan...Dan jika ada artikel yang aku copy paste di sini bukan bertujuan untuk menciplak, tapi untuk dikongsi dan disebarkan....InsyaAllah, pasti dinyatakan tuan punya hak artikel tersebut....jika ada protes, sila e-mail saja, tindakan akan diambil serta-merta.

Lain-lain catatan yang mungkin ingin anda baca...